Information

Erik Nilsson

  • 1932.09.09 - 2024.03.01

Till minnet av vår käre Far

Begravningen äger rum inom familjen.

Till minnet av vår käre Far

Begravningen äger rum inom familjen.