Information

Göthe Green

  • 1928.07.31 - 2024.03.21

Dagen har slocknat i natten. Domnad är din flitiga hand. Men över vida vatten, lysa dig stjärnorna vägen till morgonrodnadens land.

Dagen har slocknat i natten. Domnad är din flitiga hand. Men över vida vatten, lysa dig stjärnorna vägen till morgonrodnadens land.
Beställ blommor Blommor
Ge en gåva Minnesgåva